ALMONDYN KYMMENEN KEHOITUSTA
SAPATIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN JERUSALEMISSA: 

Find more about Weather in Jerusalem, ISTämä stickeri ei tunnu pysyvän aina Israelin puolella, mutta klikkaamalla kuvaa saa tarkat tiedot Jerusalemista.
Click for weather forecast

Israelin talviaika näkyy tuossa stickerissä joskus (IST) Israel Standard Time tunnuksena, joka on sama aika kuin on Suomessa (Kesäaikana tunnus on IDT). (EEST/EET) Eastern European (Summer) Time on tunnin edellä Suomen aikavyöhykkeen kanssa. Ammanin (Jordaniassa) auringonlasku on 3 min ennen Israelissa tapahtuvaa auringonlaskua (joskus 57 min tms. Israelin kesä- ja talviajan eron takia). Tästä linkistä pitäisi päästä suoraan Givat Zeevin tietoihin. 

 

 

 Uudenkuun tarkkailuun 

tästä saa kuun ajankohtaiset tiedot<

 

 

Find more about Weather in Jerusalem, IS
Click for weather forecast in Jerusalem, Israel

 

 

Jerusalem

http://www.astronomyisrael.com/p/moon-phases-calendar.html   < Perustellut tiedot
 Kalenteri-sivulta
>

(HUOM! AstronomyIsrael sivuilla näytetään joskus virheellistä kuunvaihetaulukkoa, joka perustuu tähän ohjelmaan eikä havainnointeihin)

U.S.Naval Observatoryn kuunvaihetaulukko 2014 (Suomi UTC+2h. Kesäaikana UTC+3h!!!!).
Kuu tällä hetkellä kuvattuna by USNO.

 

 

ON VAIN YKSI TIE

Rakasta KORKEINTA, yhtä ainoaa JUMALAA ja tee, mitä HÄN on Mooseksen kautta Toorassa opettanut ja käskenyt.

Rakasta Yahushaa, JUMALAN Poikaa - Messiasta - ja tee sitä, mitä Hän on luotettavien Apostoleidensa - Matteuksen ja Johanneksen - kautta meille UT:ssa opettanut ja käskenyt.

 

Siitä me tiedämme rakastavamme JUMALAN lapsia, 

että rakastamme JUMALAA ja noudatamme HÄNEN Käskyjään. 

Sitähän JUMALAN rakastaminen on, että pidämme HÄNEN Käskynsä, 

eivätkä ne ole raskaita noudattaa. 1.Joh 5:2-3

 

Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme HÄNEN Käskyjensä mukaan. 

Tämä on Käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä 

vaeltaa. 2.Joh 1:6

 

Siitä me tiedämme tuntevamme HÄNET, että pidämme HÄNEN Käskynsä. 

Joka sanoo tuntevansa HÄNET, mutta ei pidä HÄNEN Käskyjään, 

on valehtelija, eikä Totuus ole hänessä. 1.Joh 2:3-4

 

   

 

PS. Kaikkiin rukouksiini on vastattu (x) ja nyt saan siirtyä eteenpäin "Luvattuun maahan". Kaikille innokkaille Almondyn vierailijoille suosittelen Jäniksen vuosi -elokuvaa.

Mooseksen ja Yahushan johdolla pääsee "Luvatun maan" rajalle, mutta vain Yahusha johtaa siitä eteenpäin "Jordanin" yli omalle perintöosalle.

Jokaisen Yahushan seuraajan on kuljettava tuo matka itse. Joku on joskus sanonut, että
"Luvattu maa on aina erämaavaelluksen takana"

Nyt Almondyn erämaavaellus on päättynyt "Luvatun maan" iloihin, riemuihin ja siunauksiin täysivaltaisena JUMALAN Valtakunnan kansalaisena.

"Joka kadottaa elämänsä Yahushan nimen tähden tulee löytämään sen." Sielun puhdistuminen synnin saastasta ja antikristillisistä opeista on tärkeämpää kuin maallisten asioiden nautinto.

"Etsikää ennen kaikkea JUMALAN Valtakuntaa ja HÄNEN Vanhurskauttansa, niin teille annetaan myös kaikki tämä."
Matt 6:33

Suuri arvoitus ratkennut?

"Sillä kiitolliselle annetaan lisää, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta kiittämättömältä otetaan pois sekin, mikä hänellä on." Matt 13:12, 25:29
Tätähän "vetovoiman laki" tarkoittaa.

 

Almondyn youtube-kanava löytyy:
www.youtube.com/user/Finalmondy/playlists tai

https://www.youtube.com/user/Finalmondy

 

PDF:

ABC

TOTUUS

HUNAJAA KALLIOSTA

 

VAPAA TAHTO ja SYDÄMEN HALU

Ihmiselle on annettu vapaa tahto valita ne asiat, joita hän haluaa tehdä, saada tai omistaa. Ja osa niistä asioista on JUMALAN vaikuttamia. Kuitenkin ihmiselle itselleen on annettu tehtäväksi ohjata, hallita ja valita ajatuksiaan. Ihminen itse päättää valinnoistaan henkilökohtaisesti ja kantaa siten myös valintojensa seuraukset. 

Annatko jonkun toisen ihmisen, seurakunnan tai yhteiskunnallisen järjestelmän päättää elämästäsi ja siitä, mitä sinun tulisi ajatella tai tehdä? Vastuu valinnasta on silloinkin sinun ja seuraukset jäävät yksin sinun kannettaviksesi. Turha siis syyttää ketään muuta ahdingoistasi. Valittaminen ei auta - ainakaan sinua.

Vapaus on sitä, että (saa) päättää omasta elämästään ja tehdä sitä, mitä sydämessään rakastaa. Kuitenkin pelkästään “oman sydämen  h a l u j e n ” seuraaminen voi johtaa ongelmiin. Mutta se, joka on perustanut moraalikäsityksensä ja valintansa JUMALAN Sanan (Tooran) perustuksille, pysyy ikuisesti eikä hänen valintansa johda hankaluuksiin. (1.Joh 2:17).

Rukoilemalla Yahushalta johdatusta - ja syntien anteeksisaamista - sinäkin voit päästä ulos tämän yhteiskunnan asettamista kahleista ja ahdistuksista täyteen JUMALAN Lasten vapauteen eli “Luvattuun maahan”. 

Tämä yhteiskuntajärjestelmämme ja sen pakotteet pysyvät voimassa vain niin kauan kuin sillä on kannattajia ja kuuliaisia käskettäviä. Ennemmin tulee totella JUMALAA kuin ihmisiä. Tee sitä, mitä JUMALA on sydämeesi istuttanut. “Kiittämättömyyden maailma katoaa tyytymättömyyksineen, mutta se, joka tekee JUMALAN Tahdon pysyy iäti.” 

 

 

 

“RAHAN HIMO on kaiken pahan alku ja juuri”

H i m o  on jonkin asian jatkuvaa puutetta.
Se tarkoittaa jatkuvaa  t y y t y m ä t t ö m y y t t ä . 

Himo ei siis tarkoita omistamista tai yltäkylläisyydessä elämistä. Raha ei ole kaiken pahan alku ja juuri. Raha on yksi JUMALAN siunauksista. Yltäkylläinen elämä terveydessä ja siunauksissa on JUMALAN Tahto, kuten Yahushakin opetti. Yahushan opettama evankeliumi oli elämä yltäkylläisestä elämästä JUMALAN Valtakunnan yhteydessä jo täällä maan päällä. Sellaista on myös elämä Tuhatvuotisessa Valtakunnassa ja Paratiisissa. 

Mutta puutteessa ja tyytymättömyydessä eläminen kuuluu tämän maailman ja Antikristuksen “evankeliumiin”, jotta ‘pyhittyisit’ velkakurjuudessa, työorjuudessa, köyhyydessä ja sairauksissa sekä siten kirkastaisit omaa kruunuasi kärsimyksilläsi - kerskaillen niistä kuitenkin ‘nöyryydessä’.

Yltäkylläisyyttä ei sinun tarvitse ottaa tai ryöstää keneltäkään toiselta. Maailma kyllä toimii kilpailuhengessä ja pelaa ulos ‘heikommat’ kyynärpäätaktiikallaan jakaen ‘voittajien’ kesken sen, mitä ovat saaneet toisiltaan riistetyksi. Mutta Yahushan lupaus yltäkylläisyydestä oli JUMALALTA tuleva lahja, jota kukaan toinen ei voi ottaa sinulta pois tai estää sinua saamasta sitä. Lahja ei vaadi sinulta mitään vastapalveluksia ja se on ilmainen. JUMALA ei ota vastaan lahjuksia tai tekoja, joilla voisit ‘ostaa’ itsellesi tuon lahjan, mutta eläminen ilman syntiä saa JUMALAN olemaan puolellasi, sillä “Vanhurskauden tekeminen” on samaa kuin “synnin tekemättömyys”.

JUMALAN lahja on valmistettu vain sinua varten. Jokaiselle on varattu oma lahjansa, joten et voi ottaa kenenkään toisen lahjaa eikä sinun lahjaasi voida antaa kenellekään toiselle. Kukaan toinen ei voi käyttää lahjaasi, niinkuin sinä tekisit sen kanssa, kirkastaaksesi JUMALAA ja HÄNEN Hyvyyttään sinua kohtaan. JUMALA siunaa sinua, jotta sinä voisit siunata muita HÄNEN lahjallaan.

Se lahja pitää sisällään terveytesi, yltäkylläisyytesi ja hyvinvointisi ylitsepursuavasti onnellisessa elämässä, joka tulee JUMALALTA ihmiselle uskon ja kuuliaisuuden kautta HÄNEN Sanalleen. Lahjan saamisen ajankohta on JUMALAN käsissä. HÄN valmistaa ihmisen kykeneväksi ottamaan vastaan sen ajallaan, niin että se on siunaukseksi eikä kiroukseksi. HÄN ei viivy eikä myöhästy! HÄN pukee sinut häävaatteisiin puhdistamalla ensin sydämesi, jotta hedelmäsi pysyisi ja sitten vasta vie sinut pysyvästi Valtakuntansa iloon.

“Kolkuttakaa, niin teille avataan. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Tehkää se hellittämättä ja epäilemättä. Sillä jokainen anova saa ja jokainen etsivä löytää. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla teille mitataan. Sullottu mitta, kukkurainen, pudistellaan teidän helmaanne.” Joka odottaa paljon onnellisia asioita tapahtuvan elämässään, saa niitä paljon, mutta se, joka odottaa vain vähän, saa vähän. Ja joka taasen odottaa ikäviä asioita tapahtuvaksi elämässään, saa niitä. Nykyisyytesi on aiempien ajatustesi ja tekojesi seurausta ja nykyiset ajatuksesi ja tekosi luovat tulevaisuutesi. Kullekin annetaan hänen uskonsa mukaan. 

 

“Rakastakaa lähimmäistänne niinkuin itseänne.”
Toivokaa toisille samaa, mitä toivotte itsellenne.
Toivokaa itsellenne samaa, mitä toivotte toisille.
 

Jos haluat olla vapaa, anna vapautta myös toisille. Jos haluat itse päättää elämästäsi, anna myös toisten päättää itse elämästään. Jos haluat arvostusta, niin arvosta sinäkin toisia. Jos haluat olla onnellinen, anna onnellisuutta myös toisille. Jos haluat olla rakastettu, anna rakkautta myös toisille. Jos haluat olla varakas, anna varoistasi myös toisille. Antakaa, niin teillekin annetaan. Mieti miten voisit tänään osoittaa JUMALAN rakkautta kauttasi lähimmäisellesi?

Auta niitä, jotka tarvitsevat apua elämiseensä lähiympäristössäsi. Jos sinulla on jotakin ylimääräistä yli sen, mitä itse tarvitsisit, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on ruokaa, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on puhdasta vettä, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on rahaa, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on vaatteita, anna sille, jolla ei ole. Sen sijaan, että varastoisit kaikkea itsellesi ylenmääräisesti tai myisit ‘aarteesi’ kohtuuttomalla hinnalla. Säästäminen ja itselle kahmiminen johtaa vain lisääntyvään köyhyyteen ja kitsauteen. Maksa työstä, mitä maksaa tulee, äläkä kitsastele tai tinkaa, niin sinuakin arvostetaan. Ei kissakaan pelkällä kiitoksella elä. 

Anna rakkaudella ja ilolla ja hyvillä mielin, niin sinullekin annetaan rakkautta ja iloa sekä vaurautta. Ole kiitollinen vähästäkin avusta, minkä voit antaa. Jokainen ihminen on apusi arvoinen erottelematta ja valikoimatta. Ethän odota nälkäiseltä afrikkalaiseltakaan oikeaa käytöstä tai oppia, ennen kuin annat almujasi. Tee siis samoin myös omaan kansaasi kuuluvalle lähimmäisellesi. Jos köyhäinavun ehtona on tiettyjen tekojen tai vaatimusten täyttäminen, niin ei se ole apua. Se on julmuutta ja manipulointia. Älkää siis antako itseänne pahan palvelukseen älkääkä suostuko sen ehtoihin ylläpitääksenne sitä. 

“JUMALA antaa sataa niin pahoille kuin hyvillekin”, mutta sen ‘rakennus’ pysyy, joka on perustanut elämänsä JUMALAN Sanan Kalliolle (Matt 7:24-25). Joten älä ihmettele, jos joku menestyy noudattaen “Vetovoiman Lakia”, vaikkei eläisikään JUMALAN Käskyjen mukaisesti. JUMALA on pitkämielinen ja odottaa kärsivällisesti, jotta ihminen tekisi parannuksen ennenkuin ‘pahat päivät’ tulevat. “Vetovoiman Laki” on sama kaikille ihmisille, sillä se on JUMALAN asettama universaalinen Laki, joka on voimassa ikuisesti. Ja se toimii, koska se on JUMALAN luonteen ja HÄNEN Sanansa ja Yahushan opetusten mukainen.

 

Siunattua ja onnellista elämää kaikille kävijöille, sinullekin!  

 

Pastoreille: Opettakaa laumallenne JUMALAN Käskyt

Vanhemmille: Opettakaa lapsillenne JUMALAN Käskyt

Lapsille: Oppikaa elämään JUMALAN Käskyjen mukaan

Kaikille: Kiittäkää JUMALAA kaikesta, mitä elämässänne
             tällä hetkellä on ja tapahtuu, sillä se on teidän
             edistymiseksenne, vaikkei siltä näyttäisikään

Jos osaat lukea ja sinulla on Raamattu, niin rukoile viisautta ja JUMALA antaa sitä soimaamatta jokaiselle anovalle. Pyhä Henki opettaa sinua ja johdattaa sinua sellaisiin paikkoihin ihmisten ja asioiden luo, missä saat vastauksia kysymyksiisi. Hän opettaa sinua kaiken viisauden ymmärtämiseen, niin että voit soveltaa sitä jokapäiväiseen elämääsi.  

Tutki Kirjoituksia ja ole varma siitä, mitä olet löytänyt ja Pyhältä Hengeltä oppinut. Vastaukset kysymyksiisi saat vain etsimällä ja rukouksessa anomalla. Pidä kiinni siitä, minkä tiedät varmaksi, vaikka jonkun toisen esittämä uskon opinkappale sanoisikin ihan muuta. Raamattu paljastaa valheet ja harhaopit, kunhan tutkit sitä itsenäisesti. Se on karttasi ja kompassisi erämaavaelluksellasi, jonka joudut todennäköisesti kulkemaan ihan yksin, sillä seurakuntien jäsenyyteen perustuvaa pelastussuunnitelmaa ei ole. 

Opetus on henkilökohtaista ja etenee HOPSisi eli “henkilökohtaisen opetuslapseus suunnitelmasi” mukaisesti omaan tahtiin. Et siis välttämättä tarvitse jäsenyyksiä seurakunnissa, sillä Raamattu ja rukous uskossa Yahushalle riittää. Kun olet tarpeeksi oppinut Yahushalta, niin tulee aika, jolloin voit itse toimia ‘eräoppaana’ uusille matkalaisille. 

Jos etsit “sitä ainoaa oikeaa seurakuntaa”, niin merkkinä JUMALAN Kansalla on Sapatin vietto ja Tooran mukaan eläminen sekä uskominen ja tekeminen Yahushan Sanojen mukaisesti, kuten voimme Vuorisaarnastakin lukea. (2.Moos 31:16-18; Matt 5:17-20).

 

Joten, onnea matkallesi...    ...Yahushan Taivaaseen!
HALLELUYAH! Ylistäkää HÄNTÄ, joka antaa meille kaiken!

Almondy

 

5.Moos 4:1-2; 5:29,33; 6:4-9; 7:12-15; 8:2-18; 10:12-20; 11:8-25
5.Moos 14:3-21; 16:1-17; 22:1-12; 28:1-14; 30:1-20; 31:9-13

Jaak 1; 1.Piet 1; 2.Piet 1; 1.Joh 2,5Muokattu: 20.10.2014
©2014 Yahuah rules! - suntuubi.com