ALMONDYN KYMMENEN KEHOITUSTA
SAPATIN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN JERUSALEMISSA: 

Find more about Weather in Jerusalem, ISTämä stickeri ei tunnu pysyvän aina Israelin puolella, mutta klikkaamalla kuvaa saa tarkat tiedot Jerusalemista.
Click for weather forecast

Israelin talviaika näkyy tuossa stickerissä joskus (IST) Israel Standard Time tunnuksena, joka on sama aika kuin on Suomessa (Kesäaikana tunnus on IDT). (EEST/EET) Eastern European (Summer) Time on tunnin edellä Suomen aikavyöhykkeen kanssa. Ammanin (Jordaniassa) auringonlasku on 3 min ennen Israelissa tapahtuvaa auringonlaskua (joskus 57 min tms. Israelin kesä- ja talviajan eron takia). Tästä linkistä pitäisi päästä suoraan Givat Zeevin tietoihin. 

 

Raamatullinen vuodenkierto ja JUMALAN Juhlat pdf

RAAMATULLISENA UUDENVUODEN- / UUDENKUUNPÄIVÄNÄ 2015 OLI AURINGON PIMENNYS, JOLLOIN KUU OHITTI AURINGON. OHITUKSEN JÄLKEEN KUUSSA ALKOI NÄKYMÄÄN SE ENSIMMÄINEN SIRPPI. TUO HETKI OLI KUUN UUDELLEEN SYNTYMINEN.

(Nasan laskelmien mukaan matemaattinen uudenkuun hetki oli klo 11.36 Suomen aikaa ja näkyvä pimennys oli ohi klo 12.00 paikkeilla Keski-Suomessa).

ISÄ on tarkistuttanut lapsilleen kelloansa auringon- ja kuunpimennyksien avulla. Muinaiset taivaantarkkaajat ovat olleet hyvinkin tietoisia näistä merkeistä eikä siihen ole tarvittu tietokoneita tai kaukoputkia. On helppoa määrittää kuukauden pituus, jos tarkkailee taivaalla näkyviä merkkejä vaikkapa vain yhden vuoden ajan. Kuunpimennys voi tapahtua vain täydenkuun aikaan. Ja täysikuusta täysikuuhun on tasan yksi kuukausi. Siinä puolivälissä on uudenkuunpäivä. Auringonpimennys voi tapahtua vain uudenkuunpäivänä. Siten on auringonpimennyksestä seuraavaan uudenkuunpäivään tasan yksi kuukausi eli 29,5 vuorokautta. Näin yksinkertaista on uudenkuunpäivän määrittäminen.

Auringonpimennyksestä Wikipediassa.
Kuunpimennyksestä Wikipediassa.

 

 

 

 

 Uudenkuun tarkkailuun 

tästä saa kuun ajankohtaiset tiedot<

 

 

Find more about Weather in Jerusalem, IS
Click for weather forecast in Jerusalem, Israel

 

 

Jerusalem

     

U.S.Naval Observatoryn kuunvaihetaulukko 2015 (Suomi UTC+2h. Kesäaikana UTC+3h!!!!).
Kuu tällä hetkellä kuvattuna by USNO.

 

 

ON VAIN YKSI TIE

Rakasta KORKEINTA, yhtä ainoaa JUMALAA ja tee, mitä HÄN on Mooseksen kautta Toorassa opettanut ja käskenyt.

Rakasta Yahushaa, JUMALAN Poikaa - Messiasta - ja tee sitä, mitä Hän on luotettavien Apostoleidensa - Matteuksen ja Johanneksen - kautta meille UT:ssa opettanut ja käskenyt.

YaHUShA (= YaHU + YaShA) on hebrealainen nimi "Jeesukselle", joka tarkoittaa "YaHU(aH) pelastaa". Vrt. "Joosua" oli alunperin nimeltään HUShA, mutta Mooses lisäsi hänen nimensä eteen Yad-kirjaimen, jolloin nimestä tuli 3.persoonan futuurimuoto -> "Hänestä tulee vapauttaja"/"Hän tulee vapauttamaan". Joosuan nimi on täsmälleen sama kuin "Jeesuksen" nimi.

 

Siitä me tiedämme rakastavamme JUMALAN lapsia, 

että rakastamme JUMALAA ja noudatamme HÄNEN Käskyjään. 

Sitähän JUMALAN rakastaminen on, että pidämme HÄNEN Käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa. 1.Joh 5:2-3

 

Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme HÄNEN Käskyjensä mukaan. 

Tämä on Käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. 2.Joh 1:6

 

Siitä me tiedämme tuntevamme HÄNET, että pidämme HÄNEN Käskynsä. 

Joka sanoo tuntevansa HÄNET, mutta ei pidä HÄNEN Käskyjään, on valehtelija, eikä Totuus ole hänessä. 1.Joh 2:3-4

 

   

 

Suuri arvoitus ratkennut?

"Sillä kiitolliselle(?) annetaan lisää, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta kiittämättömältä(?) otetaan pois sekin, mikä hänellä on." Matt 13:12, 25:29
Tätähän "vetovoiman laki" tarkoittaa.

 

Almondyn youtube-kanava löytyy:
www.youtube.com/user/Finalmondy/playlists tai

https://www.youtube.com/user/Finalmondy

 

PDF:

ABC

TOTUUS

HUNAJAA KALLIOSTA

VALTAKUNNAN ILOSANOMA

"SEURAA MINUA"

"Sinun näkymätön voimasi", Genevieve Behrend (suomeksi)

 

Salaisuus Vetovoiman laista

Ihmisen tulee ajatella ja puhua siitä, mitä haluaa eikä siitä, mitä ei halua. On keskityttävä kaikkeen hyvään elämässä ja oltava kiitollinen nykyisistä hyvistä asioista sekä niistä, joita toivoo ja uskoo JUMALALTA saavansa.

Esimerkiksi: 

- Jos haluaa terveyttä, on ajateltava itsensä terveenä ja kiitettävä siitä, mistä on jo terve.
- Jos haluaa rahaa, on ajateltava itseänsä vauraana ja kiitettävä niistä rahoista, joita jo on.
- Jos haluaa ystäviä, on ajateltava mukavaa ystäväpiiriä ja kiitettävä niistä hyvistä ihmisistä, joita jo tuntee.

Vetovoiman lain mukaan ihminen vetää puoleensa niitä asioita, joita herkeämättä ajattelee. Mutta jos ajattelee jonkin asian puuttumista, niin sen puute vain jatkuu (vrt. himo). Epäusko katsoo asian puuttumista, mutta USKO sen omistamista. Joten ajattele jatkuvasti itseäsi jo pyytämäsi saavuttaneena. “Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.”

Kiitä siitä, mitä sinulla jo on ja alat saamaan lisää hyviä asioita elämääsi. Mutta jos seuraat tunteitasi, niin on suurena vaarana, että hyväksyt synnillisiä JUMALAN Tahdon vastaisia asioita elämääsi, koska ne tuntuvat ja maistuvat niin hyviltä ja oikeilta lihalliselle mielelle. Älkää jokaista henkeä tai oppia uskoko, vaan koetelkaa ne eli verratkaa niitä oppeja JUMALAN Sanaan, että ovatko ne JUMALASTA. 

Ihmiselle on annettu valta valita vapaasti, mutta valinta hyvästä ja pahasta ei saa olla perustettu tunteiden löysään hiekkaan, vaan JUMALAN Sanan ja Käskyjen peruskalliolle. Alitajunta (ts. omatunto tai sydän) saadaan kyllä sallimaan mitä vain, mitä se “ohjelmoidaan” hyväksymään. Ja “jos sydämemme ei syytä meitä”, niin silloin on paree, että se on ohjelmoitu Tooran mukaan.

Jonkin pahan vastustaminen vain vahvistaa vastustettavaa pahaa eikä siitä näytä pääsevän millään irti. Mitä ihminen pelkää, se häntä kohtaa. On puolustettava hyvää opettamalla JUMALAN Käskyjä eikä taisteltava pahaa vastaan pakkokeinoin. “Voita paha hyvällä”. Puhu hyvästä. Ajattele rauhaa. Harjoita rakkautta elämässäsi eli pidä JUMALAN Käskyt ja elä joka päivä siten niinkuin eläisit silloin, kun olisit JUMALAN Valtakunnassa.

Rakasta itseäsi niin paljon, että kartat syntiä elämässäsi ja halaja JUMALAN yltäkylläisiä Siunauksia itsellesi, jotta voit olla siunauksena muille. Rakasta lähimmäistäsi niin, että pidät Käskyt ja kerrot lähimmäisellesi syntien anteeksisaamisesta ja voittamisesta Yahushan avulla sekä uudestisyntymisestä Tooran eli JUMALAN Sanan kautta.

 

 

TEE KAIKKI, MINKÄ USKOT LISÄÄVÄN USKOASI SAAVUTTAAKSESI PÄÄMÄÄRÄSI!

 

VAPAA TAHTO ja SYDÄMEN HALU

Ihmiselle on annettu vapaa tahto valita ne asiat, joita hän haluaa tehdä, saada tai omistaa. Ja osa niistä asioista on JUMALAN vaikuttamia. Kuitenkin ihmiselle itselleen on annettu tehtäväksi ohjata, hallita ja valita ajatuksiaan. Ihminen itse päättää valinnoistaan henkilökohtaisesti ja kantaa siten myös valintojensa seuraukset. 

Annatko jonkun toisen ihmisen, seurakunnan tai yhteiskunnallisen järjestelmän päättää elämästäsi ja siitä, mitä sinun tulisi ajatella tai tehdä? Vastuu valinnasta on silloinkin sinun ja seuraukset jäävät yksin sinun kannettaviksesi. Turha siis syyttää ketään muuta ahdingoistasi. Valittaminen ei auta - ainakaan sinua.

Vapaus on sitä, että (saa) päättää omasta elämästään ja tehdä sitä, mitä sydämessään rakastaa. Kuitenkin pelkästään “oman sydämen  h a l u j e n ” seuraaminen voi johtaa ongelmiin. Mutta se, joka on perustanut moraalikäsityksensä ja valintansa JUMALAN Sanan (Tooran) perustuksille, pysyy ikuisesti eikä hänen valintansa johda hankaluuksiin. (1.Joh 2:17).

Rukoilemalla Yahushalta johdatusta - ja syntien anteeksisaamista - sinäkin voit päästä ulos tämän yhteiskunnan asettamista kahleista ja ahdistuksista täyteen JUMALAN Lasten vapauteen eli “Luvattuun maahan”. 

Tämä yhteiskuntajärjestelmämme ja sen pakotteet pysyvät voimassa vain niin kauan kuin sillä on kannattajia ja kuuliaisia käskettäviä. Ennemmin tulee totella JUMALAA kuin ihmisiä. Tee sitä, mitä JUMALA on sydämeesi istuttanut. “Kiittämättömyyden maailma katoaa tyytymättömyyksineen, mutta se, joka tekee JUMALAN Tahdon pysyy iäti.” 

 

 

 

“RAHAN HIMO on kaiken pahan alku ja juuri”

H i m o  on jonkin asian jatkuvaa puutetta.
Se tarkoittaa jatkuvaa  t y y t y m ä t t ö m y y t t ä . 

Himo ei siis tarkoita omistamista tai yltäkylläisyydessä elämistä. Raha ei ole kaiken pahan alku ja juuri. Raha on yksi JUMALAN siunauksista. Yltäkylläinen elämä terveydessä ja siunauksissa on JUMALAN Tahto, kuten Yahushakin opetti. Yahushan opettama evankeliumi oli elämä yltäkylläisestä elämästä JUMALAN Valtakunnan yhteydessä jo täällä maan päällä. Sellaista on myös elämä Tuhatvuotisessa Valtakunnassa ja Paratiisissa. 

Mutta puutteessa ja tyytymättömyydessä eläminen kuuluu tämän maailman ja Antikristuksen “evankeliumiin”, jotta ‘pyhittyisit’ velkakurjuudessa, työorjuudessa, köyhyydessä ja sairauksissa sekä siten kirkastaisit omaa kruunuasi kärsimyksilläsi - kerskaillen niistä kuitenkin ‘nöyryydessä’.

Yltäkylläisyyttä ei sinun tarvitse ottaa tai ryöstää keneltäkään toiselta. Maailma kyllä toimii kilpailuhengessä ja pelaa ulos ‘heikommat’ kyynärpäätaktiikallaan jakaen ‘voittajien’ kesken sen, mitä ovat saaneet toisiltaan riistetyksi. Mutta Yahushan lupaus yltäkylläisyydestä oli JUMALALTA tuleva lahja, jota kukaan toinen ei voi ottaa sinulta pois tai estää sinua saamasta sitä. Lahja ei vaadi sinulta mitään vastapalveluksia ja se on ilmainen. JUMALA ei ota vastaan lahjuksia tai tekoja, joilla voisit ‘ostaa’ itsellesi tuon lahjan, mutta eläminen ilman syntiä saa JUMALAN olemaan puolellasi, sillä “Vanhurskauden tekeminen” on samaa kuin “synnin tekemättömyys”.

JUMALAN lahja on valmistettu vain sinua varten. Jokaiselle on varattu oma lahjansa, joten et voi ottaa kenenkään toisen lahjaa eikä sinun lahjaasi voida antaa kenellekään toiselle. Kukaan toinen ei voi käyttää lahjaasi, niinkuin sinä tekisit sen kanssa, kirkastaaksesi JUMALAA ja HÄNEN Hyvyyttään sinua kohtaan. JUMALA siunaa sinua, jotta sinä voisit siunata muita HÄNEN lahjallaan.

Se lahja pitää sisällään terveytesi, yltäkylläisyytesi ja hyvinvointisi ylitsepursuavasti onnellisessa elämässä, joka tulee JUMALALTA ihmiselle uskon ja kuuliaisuuden kautta HÄNEN Sanalleen. Lahjan saamisen ajankohta on JUMALAN käsissä. HÄN valmistaa ihmisen kykeneväksi ottamaan vastaan sen ajallaan, niin että se on siunaukseksi eikä kiroukseksi. HÄN ei viivy eikä myöhästy! HÄN pukee sinut häävaatteisiin puhdistamalla ensin sydämesi, jotta hedelmäsi pysyisi ja sitten vasta vie sinut pysyvästi Valtakuntansa iloon.

“Kolkuttakaa, niin teille avataan. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Tehkää se hellittämättä ja epäilemättä. Sillä jokainen anova saa ja jokainen etsivä löytää. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla teille mitataan. Sullottu mitta, kukkurainen, pudistellaan teidän helmaanne.” Joka odottaa paljon onnellisia asioita tapahtuvan elämässään, saa niitä paljon, mutta se, joka odottaa vain vähän, saa vähän. Ja joka taasen odottaa ikäviä asioita tapahtuvaksi elämässään, saa niitä. Nykyisyytesi on aiempien ajatustesi ja tekojesi seurausta ja nykyiset ajatuksesi ja tekosi luovat tulevaisuutesi. Kullekin annetaan hänen uskonsa mukaan. 

PS: Himo on myös jonkin JUMALAN kieltämän asian haluamista tai jonkin asian haluamista sellaisella tavalla, jonka JUMALA on kieltänyt.

 

“Rakastakaa lähimmäistänne niinkuin itseänne.”
Toivokaa toisille samaa, mitä toivotte itsellenne.
Toivokaa itsellenne samaa, mitä toivotte toisille.
 

Jos haluat olla vapaa, anna vapautta myös toisille. Jos haluat itse päättää elämästäsi, anna myös toisten päättää itse elämästään. Jos haluat arvostusta, niin arvosta sinäkin toisia. Jos haluat olla onnellinen, anna onnellisuutta myös toisille. Jos haluat olla rakastettu, anna rakkautta myös toisille. Jos haluat olla varakas, anna varoistasi myös toisille. Antakaa, niin teillekin annetaan. Mieti miten voisit tänään osoittaa JUMALAN rakkautta kauttasi lähimmäisellesi?

Auta niitä, jotka tarvitsevat apua elämiseensä lähiympäristössäsi. Jos sinulla on jotakin ylimääräistä yli sen, mitä itse tarvitsisit, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on ruokaa, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on puhdasta vettä, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on rahaa, anna sille, jolla ei ole. Jos sinulla on vaatteita, anna sille, jolla ei ole. Sen sijaan, että varastoisit kaikkea itsellesi ylenmääräisesti tai myisit ‘aarteesi’ kohtuuttomalla hinnalla. Säästäminen ja itselle kahmiminen johtaa vain lisääntyvään köyhyyteen ja kitsauteen. Maksa työstä, mitä maksaa tulee, äläkä kitsastele tai tinkaa, niin sinuakin arvostetaan. Ei kissakaan pelkällä kiitoksella elä. 

Anna rakkaudella ja ilolla ja hyvillä mielin, niin sinullekin annetaan rakkautta ja iloa sekä vaurautta. Ole kiitollinen vähästäkin avusta, minkä voit antaa. Jokainen ihminen on apusi arvoinen erottelematta ja valikoimatta. Ethän odota nälkäiseltä afrikkalaiseltakaan oikeaa käytöstä tai oppia, ennen kuin annat almujasi. Tee siis samoin myös omaan kansaasi kuuluvalle lähimmäisellesi. Jos köyhäinavun ehtona on tiettyjen tekojen tai vaatimusten täyttäminen, niin ei se ole apua. Se on julmuutta ja manipulointia. Älkää siis antako itseänne pahan palvelukseen älkääkä suostuko sen ehtoihin ylläpitääksenne sitä. 

“JUMALA antaa sataa niin pahoille kuin hyvillekin”, mutta sen ‘rakennus’ pysyy, joka on perustanut elämänsä JUMALAN Sanan Kalliolle (Matt 7:24-25). Joten älä ihmettele, jos joku menestyy noudattaen “Vetovoiman Lakia”, vaikkei eläisikään JUMALAN Käskyjen mukaisesti. JUMALA on pitkämielinen ja odottaa kärsivällisesti, jotta ihminen tekisi parannuksen ennenkuin ‘pahat päivät’ tulevat. “Vetovoiman Laki” on sama kaikille ihmisille, sillä se on JUMALAN asettama universaalinen Laki, joka on voimassa ikuisesti. Ja se toimii, koska se on JUMALAN luonteen ja HÄNEN Sanansa ja Yahushan opetusten mukainen.

 

 

Rakastakaa vihollisianne

Kaikki ongelmat ovat vihollisiamme. Näitä ovat mm. sairaudet, yksinäisyys, arvostuksen puute, köyhyys, avioero, masennus, työttömyys, työorjuus, velkakurjuus, lääkeriippuvuus, huumeriippuvuus, alkoholiongelma, syntiongelma, ylipaino, stressi, uupumus, epäsiveellisyys, aggressiivisuus ja väkivalta. Ne eivät katoa elämästäsi taistelemalla olosuhteita, ihmisiä tai näitä ongelmia vastaan (esim. yhteiskunnallisin keinoin tai nk. ‘rukoustaisteluiden’ tai noituuden avulla), vaan ne katoavat vasta, kun annat JUMALAN puuttua peliin.

Nämä vihollisemme saavat meidät kääntymään JUMALAN puoleen. Ne ovat JUMALAN sallimia meille juuri sen tähden, että etsisimme HÄNEN apuaan. Siksi meidän tulisi kiittää JUMALAA ongelmistamme. 

Vaikka olisit ollut ‘uskossa’ jo kymmeniä vuosia, mutta kärsit joitakin edellä mainittuja vaivoja ja ongelmia, niin kiitä niistä JUMALAA. Sillä HÄN salli niiden tapahtua sinulle, jotta näilläkin elämän saroilla kääntyisit HÄNEN puoleensa, etkä yrittäisi pärjätä yksin ilman HÄNEN apuaan tai siunaustaan. Oma yrittämisesi on vain vienyt kaikki voimasi ponnistellessasi vihollistasi ja olosuhteitasi vastaan omin keinoin. Olet kenties yrittänyt saada ihmiset ulkopuolellasi muuttumaan tai saada heidät tekemään sinua miellyttäviä asioita, jotta sinulla olis parempi olla. Olet siten sortunut lähimmäistesi tahdon manipulointiin, jota myös noituudeksi kutsutaan. Olet saattanut hakea lainaa elämistäsi varten ja joutunut yhä pahempaan velkakierteeseen ja tuhonnut siinä samassa mielenrauhasi ja perhe-elämäsi.

Jos olet rukoillut jo vuosia itsesi tai jonkun läheisesi parantumisen tai olosuhteiden muuttumisen puolesta, niin ongelman poistamiseen keskittyminen ja sen ‘puolesta rukoileminen’ onkin vain ylläpitänyt sitä ja tehnyt tilanteen aina vain vaikeammaksi. Taistelu onkin käynyt kiivaammaksi ja epätoivo vallannut alaa yhä enemmän. Päästä ongelma mielestäsi ja ala kiittämään JUMALAA ja keskity HÄNEN hyvyyteensä ja katso vain HÄNTÄ kohti pitäen ainoastaan mielessäsi HÄNELTÄ tuleva voitto. Tuntui miltä tuntui ja oli olosuhteet kaikkea muuta kuin miellyttävät. Usko paranemiseesi, rikastumiseesi, vapautumiseesi yms. horjumatta ja päättäväisyydellä ja kiitä tulevasta voitosta.

Usko ei ole riippuvainen tunteista, vaan uskosta siihen, että JUMALA haluaa tehdä sinulle vain hyvää. Ongelmasi kertovat sinulle sen, että olet halunnut toimia ilman HÄNTÄ omin voimin ja omalla ymmärrykselläsi. HÄN haluaa antaa sinulle vaurautta, terveyttä, ystäviä, onnellisuutta ja hyvinvointia yltäkylläisesti, koska se on HÄNEN luonteensa. HÄNEN varastonsa on ehtymätön. Uskomalla nämä TOTUUTENA, voit silloin saada sen mihin uskot. Usko tulee olla aina ensin ja tunteet muuttuvat sitten uskon kautta. Tunteita manipuloimalla ei saa aikaan uskoa, mutta uskon avulla tunteet muuttuvat ja olosuhteet paranevat.

JUMALA palkitsee sinut uskosi tähden USKOSTA HÄNEN hyvyyteensä. Kiitä siis HÄNEN hyvyydestään sinua kohtaan siksi, että sait kokea nämä vaikeudet, jotta kääntyisit HÄNEN puoleensa koko sydämestäsi, eikä vain joillakin elämäsi osa-alueilla. Karkota epäilykset HÄNEN hyvyydestään mielestäsi valheena. JUMALAN siunaukset ovat tätä maanpäällistä elämää varten eikä vasta tuonpuoleisessa nautittavaksi tarkoitettuja. Meidän tulee elää ilossa ja onnellisuudessa jo täällä maan päällä kirkastaen siten JUMALAA elämämme kautta.

Kiittämällä uskosi lujittuu ja saat nähdä HÄNEN pelastavan sinut suosta, jossa olet. Se apu on ilmainen lahja, joten kiitä siitä jo etukäteen ennenkuin näet edes näkyviä tuloksia. HÄNEN apuun tulonsa on varmaa kuin auringon nousu. Odota sitä, sillä se ei viivy. Kiittäminen häivyttää epäilykset ja valheet, joita JUMALAN hyvyyden vastustaja laittaa mieleesi. Vastusta sinä paholaista kiittämällä JUMALAA HÄNEN hyvyydestään sinua kohtaan, niin vihollinen pakenee sinusta ja elämästäsi. 

Kiitä siis JUMALAA, että HÄN salli vihollisen riepottaa sinua ja siten tuoda sinua lähemmäksi ITSEÄÄN ja HÄNEN tuntemistaan. Siten opit tuntemaan sen, mitä et halua ja tietämään sen, mitä haluat. Sillä se on JUMALAN Tahto sinua kohtaan, että oppisit tietämään HÄNEN hyvän Tahtonsa ja kokemaan sen. Tuosta yksinkertaisesta syystä johtuvat kaikki ongelmamme. Jokainen elämämme osa-alue tulee luovuttaa JUMALAN vallan alle, sillä HÄN haluaa meidän elävän täyttä elämää HÄNEN siunauksissaan ja varjeluksessaan. Jatkuva kiittäminen ja usko JUMALALTA lahjana saatavaan ilmaiseen hyvyyteen pitää epäilykset ja epätoivon poissa mielestäsi. 

Rakasta siksi vihollistasi ja kiitä niistä, jotka hyväksikäyttävät tai väärin kohtelevat sinua ja katso, kuinka JUMALAN antama pelastus muuttaa kaiken, jopa pienimpiä elämäsi yksityiskohtia myöten. Sillä jokainen pieninkin asia elämässäsi on JUMALAN kontrollissa. Jos luulet, ettei ole, niin väsytät vain itsesi yrittäen pärjätä omin voimin ja olet tehnyt liiton vihollisesi kanssa, joka ylläpitää valhettaan sinussa saaden sinut tuntemaan ylpeyttä saavutuksistasi ja että olet saanut ne omilla ponnistuksillasi. Kaikki, mitä sinulla on, on JUMALALTA, koska HÄN on kaiken Luoja ja antaja. Kaikki kykysi ja voimasi ja omistamasi on HÄNELTÄ, vaikka näennäisesti luulet niiden tulleen harjoituksistasi tai toisilta ihmisiltä. 

Hän sallii jopa sinun saavan voittoa väärintekemiselläsi, mutta jonain päivänä HÄN ottaa sen pois, jotta oppisit elämään niin, että lähimmäisesi eivät joudu enää kärsimään sinun kataluudestasi. Vararikkosi on siis JUMALALTA. Kiitä JUMALAA siitä, että HÄN käänsi elämäsi Vanhurskauden puoleen ja saamaan toimeentulosi HÄNEN luomistöistään eikä kilpailemalla ja riistämällä toisilta.

Kun JUMALA on opettanut sinulle Käskyjensä mukaista elämää, niin älä palaa takaisin pakanallisiin tapoihin tai tekemään syntiä tai alistamaan itsesi jumalattomien järjestelmien hallinnan alle, joista sinut on vapautettu. Tilanteesi ei nimittäin parane, vaan pahenee siitäkin, mitä se oli. Parannetulle Yahusha sanoi: “Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi.”

Kiitollisuus on korkein palvontamuoto, jota ihminen voi koskaan harjoittaa. Se avaa suoran yhteyden JUMALAN Voimaan ja HÄNEN Valtakuntaansa. Portit aukeavat kiittämällä ja ylistämällä HÄNEN hyvyyttään ja uskomalla TOTUUTEEN HÄNEN luonteestaan ja Tahdostaan ihmisiä kohtaan.

HÄN vaikuttakoon sinussa tahtomista ja tekemistä niin, että HÄNEN hyvä Tahtonsa tapahtuu elämässäsi ja että vaellat HÄNEN Käskyjensä mukaisesti, niinkuin HÄN on Kirjoituksissaan luvannut meille tehdä.

YAHUAH siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua ja kääntäköön Kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

 

 

Siunattua ja onnellista elämää kaikille kävijöille, sinullekin!  

 

Pastoreille: Opettakaa laumallenne JUMALAN Käskyt

Vanhemmille: Opettakaa lapsillenne JUMALAN Käskyt

Lapsille: Oppikaa elämään JUMALAN Käskyjen mukaan

Kaikille: Kiittäkää JUMALAA kaikesta, mitä elämässänne
             tällä hetkellä on ja tapahtuu, sillä se on teidän
             edistymiseksenne, vaikkei siltä näyttäisikään

Jos osaat lukea ja sinulla on Raamattu, niin rukoile viisautta ja JUMALA antaa sitä soimaamatta jokaiselle anovalle. Pyhä Henki opettaa sinua ja johdattaa sinua sellaisiin paikkoihin ihmisten ja asioiden luo, missä saat vastauksia kysymyksiisi. Hän opettaa sinua kaiken viisauden ymmärtämiseen, niin että voit soveltaa sitä jokapäiväiseen elämääsi.  

Tutki Kirjoituksia ja ole varma siitä, mitä olet löytänyt ja Pyhältä Hengeltä oppinut. Vastaukset kysymyksiisi saat vain etsimällä ja rukouksessa anomalla. Pidä kiinni siitä, minkä tiedät varmaksi, vaikka jonkun toisen esittämä uskon opinkappale sanoisikin ihan muuta. Raamattu paljastaa valheet ja harhaopit, kunhan tutkit sitä itsenäisesti. Se on karttasi ja kompassisi erämaavaelluksellasi, jonka joudut todennäköisesti kulkemaan ihan yksin, sillä seurakuntien jäsenyyteen perustuvaa pelastussuunnitelmaa ei ole. 

Opetus on henkilökohtaista ja etenee HOPSisi eli “henkilökohtaisen opetuslapseus suunnitelmasi” mukaisesti omaan tahtiin. Et siis välttämättä tarvitse jäsenyyksiä seurakunnissa, sillä Raamattu ja rukous uskossa Yahushalle riittää. Kun olet tarpeeksi oppinut Yahushalta, niin tulee aika, jolloin voit itse toimia ‘eräoppaana’ uusille matkalaisille. 

Jos etsit “sitä ainoaa oikeaa seurakuntaa”, niin merkkinä JUMALAN Kansalla on Sapatin vietto ja Tooran mukaan eläminen sekä uskominen ja tekeminen Yahushan Sanojen mukaisesti, kuten voimme Vuorisaarnastakin lukea. (2.Moos 31:16-18; Matt 5:17-20).

 

NÖYRYYDESTÄ

"Nöyryys on asenne. Se ei tarkoita nöyristelyä toisten ihmisten edessä. Nöyryys on oppimiskykyä ja avointa mieltä. Se on kykyä katsoa peiliin ja kyseenalaistaa omat toimintatavat. Nöyryys on rehellistä ja tervettä itsekriittisyyttä. Se on kysymys 'mitä voin tehdä paremmin', ja halua kuunnella niitä, jotka osaavat paremmin. Joukkueena kilpailtaessa nöyryys on epäitsekkyyttä, joka asettaa joukkueen edun oman edun edelle."
(P. Vilander & H. Nykänen: Agility, alkeista huipulle, 2003)

 

Joten, onnea matkallesi...    ...Yahushan Taivaaseen!
HALLELUYAH! Ylistäkää HÄNTÄ, joka antaa meille kaiken!

 

Kehoitan kävijöitä tutkimaan Raamattua kannesta kanteen ilman "antikristillisiä" JUMALAN Lain hylkääjien harhaoppeja ja jättämään taakse baalinpalvojat joulupukkeineen ja pääsiäisnoitineen.

Luovutan teidät nyt JUMALAN Armon huomaan. HÄN kyllä varmasti pitää teistä huolen ja opettaa teitä kaiken TOTUUDEN tuntemiseen (väärän uskonnollisuuden erämaassa ja Ahdistuksien maassa = Egyptissä). On tärkeää valita kenen Sanojen ja oppien perustuksille uskonsa rakentaa, jotta pääsee "Luvattuun Maahan".

Mooses (= vedestä nostettu) kuvastaa uskovaista kasteen jälkeen ja heti kasteesta noustuaan uuden uskonvaeltajan tulisikin lukea karttaansa Mooseksen kirjoista, jottei eksyisi. Huomattavaa on, että Yahusha (Joosua) oli kaiken aikaa Mooseksen kanssa. Mutta sitten, kun erämaavaellus on ohi, niin Yahusha yksin ottaa ohjat ja vie vaeltajan Luvattuun Maahan. Mooses ja Yahusha (Joosua ja Jeesus) molemmat kehoittavat noudattamaan Tooraa eli JUMALAN Opetuksia ainoana oppina uskontielle.

Almondy

 

 

5.Moos 4:1-2; 5:29,33; 6:4-9; 7:12-15; 8:2-18; 10:12-20; 11:8-25
5.Moos 14:3-21; 16:1-17; 22:1-12; 28:1-14; 30:1-20; 31:9-13

Jaak 1; 1.Piet 1; 2.Piet 1; 1.Joh 2,5Muokattu: 12.04.2015
©2015 Yahuah rules! - suntuubi.com